Finanse, prawo – Czarnków, Trzcianka

Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Praktyka studentów w USA podlega regulacji prawnej

W USA praktyka studentów podlega regulacji prawnej. Każdy ze stanów wypracował odrębny system jej kontrolowania. Sąd albo stanowy ustawodawca wydaje regulacje określające zasady praktykowania prawa przez studentów, co wyznacza reguły, zgodnie z którymi studenci reprezentują klientów. Reprezentowanie przez studentów klientów w sądzie stanowi w USA dość powszechną praktykę. Z wyjątkiem spraw karnych, w których nie jest to częste. Niemal każda szkoła prawnicza w USA, stosownie do zaleceń Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokackiego (ABA), ma poradnie prawne, w których nadzorowani studenci reprezentują klientów, głównie w sprawach cywilnych. dr Zbigniew Lasocik, przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników:

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Zaangażowanie adwokatury

Przywołać w tym miejscu warto pojawiające się zaangażowanie adwokatury. W związku z wypadkiem na Węgrzech autokaru z polskimi turystami Naczelna Rada Adwokacka zaapelowała do adwokatów „o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej rodzinom i poszkodowanym w wypadku” . Adwokaci także aktywnie włączyli się do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej ofiarom przestępstw w ramach akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnim tygodniu lutego 2003 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zaapelowało w uchwale „do środowiska adwokackiego

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy

Cytowane już zalecenie nr 7 (93) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich co do efektywnego dostępu do prawa i sprawiedliwości dla najuboższych formułuje także inne wskazówki, zalecając, by rządy państw członkowskich:

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Media

Media. Coraz bardziej popularne jest udzielanie porad prawnych przez media, zwłaszcza radio i prasę. Niektóre rozgłośnie radiowe (np. radio TOK FM) mają w swojej „ramówce” audycje, podczas których zaproszony prawnik odpowiada na pytania słuchaczy dotyczące wybranej dziedziny prawa – np. prawo rodzinne. Audycje te, oprócz pomocy indywidualnym osobom, mają także walor edukacyjny dla innych słuchaczy

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Wizyta w sądzie

W sprawie tej postępowanie dyscyplinarne trwało ponad 4 lata. W innym przypadku, którym się zajmowaliśmy, adwokat przyjął do prowadzenia sprawę i przez 22 miesiące utrzymywał, iż prowadzi ją i wygrywa kolejne etapy. Co więcej, te nieprawdziwe informacje potwierdzał na piśmie, by po 22 miesiącach przyznać w rozmowie z klientką, iż „cały czas ją oszukiwał”, a w sprawie nie zrobił nic! Pokrzywdzona złożyła skargę do organów dyscyplinarnych adwokatury. Przez 6 miesięcy skarżącej nie udzielono odpowiedzi. Po kolejnej interwencji organy samorządu wyraziły zgodę na ugodowe załatwienie sprawy poprzez zapłatę „odszkodowania” przez adwokata. Skarżąca zgodziła się wycofać formalną skargę. Doradzono jej także następujące rozwiązanie – zastępca rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził w piśmie:

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment