Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Przepis ten wprowadza obowiązek obligatoryjnego wysłuchania stron przez

sąd przed podjęciem postanowienia w przedmiocie ograniczenia egzekucji. Na ogół komornik stosuje przepisy o ograniczeniach egzekucji, a na czynności komornika przysługuje skarga wnoszona do sądu rejonowego. Sąd przed załatwieniem skargi powinien wysłuchać strony. Sposób wysłuchania stron normuje art. 760 § 2 k.p.c., który stanowi, że stosownie do okoliczności odbywa się wysłuchanie stron, bądź przez spisanie protokołu w obecności lub nieobecności drugiej strony, bądź przez oświadczenie drugiej strony na piśmie.

Na postanowienie sądu w przedmiocie ograniczenia egzekucji przysługuje zażalenie. Zażalenie może wnieść wierzyciel lub dłużnik, w zależności od tego, który z nich ma interes w zaskarżeniu wydanego przez sąd postanowienia. Zażalenie może też wnieść prokurator i organizacja społeczna na podstawie art. 7 i 8 k.p.c.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *