Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

1. Jeżeli po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny

1. W art. 38-44 ustawy o post. egz. w adm. uregulowane zostało postępowanie związane ze zwolnieniem od egzekucji administracyjnej zajętej rzeczy lub prawa. Osoba, która rości sobie prawo do zajętej rzeczy, powinna najpierw w postępowaniu administracyjnym wystąpić z żądaniem wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji.

1. Przepis przewiduje zwolnienia od obowiązku składania rękojmi. Ze zwol-nienia tego korzysta tylko osoba, która ma ujawnione prawo w prawomocnym opisie i oszacowaniu. Są to prawa przysługujące osobom trzecim związane z nieruchomością lub na niej zabezpieczone. Por. uwagi do art. 947 § 1 pkt 3, 4 i 8 k.p.c. Prawa nie ujawnione w opisie i oszacowaniu nie mogą być brane pod uwagę przy zwolnieniu od obowiązku złożenia rękojmi, choćby istniały, a następnie nawet korzystały z pierwszeństwa przy zaspokojeniu w toku postę-powania o podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości (B. Dobrzański w: Komentarz do k.p.c., s. 1294).

2. Wartość prawa ujawnionego w opisie i oszacowaniu może być niższa od wysokości rękojmi albo znajdować tylko częściowe pokrycie w cenie wywoła-nia. W takim wypadku § 2 art. 964 k.p.c. określa postępowanie w tym przed-miocie. Przy ocenie pokrycia bierze się pod uwagę cenę wywołania, stanowiącą trzy czwarte sumy oszacowania (art. 965 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *