Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

1. Ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny i

1. Pojęcie przedsiębiorstwa określa art. 551 k.c., natomiast pojęcie gospodarstwa rolnego – art. 553 k.c. Art. 789 k.p.c. pozostaje w związku z art. 526 k.c., według którego odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego według stanu z chwili nabycia, a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Według E. Wengerka (E. Wengerek w Komentarzu, s. 1 50) należy przyjąć, że sąd, nadając klauzulę wykonal ności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, powi-

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *