Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

1. Wywołanie licytacji odbywa się tak, jak każdego posiedzenia sądowego.

Powinno ono nastąpić w czasie podanym w obwieszczeniu o licytacji. Krótkie usprawiedliwione opóźnienie nie stanowi uchybienia. Nie można jednak rozpo-cząć licytacji wcześniej niż podano w obwieszczeniu o licytacji, bo może to wpłynąć na zmniejszenie liczby nabywców, a w konsekwencji na wysokość ceny nabycia.

2. Komornik jest obowiązany do podania do wiadomości obecnych wszyst-kich danych wymienionych w art. 973 k.p.c.

3. Wymieniając przedmiot przetargu, komornik powinien oznaczyć nieru-chomość przez wskazanie miejsca położenia, rodzaju, powierzchni, sumy osza-cowania, przynależności oraz innych danych wynikających z opisu i oszacowa-nia (art. 947 § 1 k.p.c.).

4. Cena wywołania wynosi na pierwszej licytacji trzy czwarte sumy oszaco-wania (art. 965 k.p.c.), na drugiej zaś dwie trzecie sumy oszacowania (art. 983 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *