Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 835.

Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów.

Dochody otrzymywane przez dłużnika z kilku źródeł podlegają zsumowaniu. Chodzi tu jednak o dochody wymienione w art. 833 k.p.c., czyli o wynagrodzenie za pracę i inne należności i świadczenia w tym przepisie określone. Jeżeli dłużnik w jednym zakładzie pracy otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 5 000 000 zł miesięcznie, a w drugim – na pół etatu – 2 000 000 zł miesięcznie, to podlegająca zajęciu część wynagrodzenia obliczana jest od kwoty 7 000 000 zł. Nie można doliczać dochodów innych, np. z nieruchomości, honorariów autorskich.

Obowiązek zsumowania wszystkich dochodów nie oznacza, że dokonane zajęcie w jednym zakładzie pracy odnosi skutek także w drugim zakładzie zatrudniającym dłużnika. Wierzyciel powinien w odrębnym wniosku domagać się przeprowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę w drugim zakładzie pracy dłużnika, chyba że chodzi o egzekucję alimentów, w toku której komornik jest zobowiązany do przeprowadzenia dochodzeń w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika (art. 1086 k.p.c.). Przy egzekucji alimentów można bronić zapatrywania, że komornik tylko zawiadamia wierzyciela o wynikach dochodzeń i wierzyciel powinien sam rozszerzyć wniosek. Inny pogląd, za którym się opowiadam, zmierza do tego, że komornik powinien bez wniosku wierzyciela rozszerzyć zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika w drugim zakładzie pracy (art. 321 § 2 art. 13 § 2 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *