Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 836.

Do czasu przyjęcia spadku egzekucja na zaspokojenie długu spadkodawcy dopuszczalna jest tylko ze spadku. Przed przyjęciem spadku nie może być z niego prowadzona egzekucja na zaspokojenie osobistego długu spadkobiercy.

1. Zdanie pierwsze art. 836 k.p.c. odpowiada treści zdania pierwszego art. 1030 k.c. Chodzi tu o dopuszczalność egzekucji na zaspokojenie długu spadkodawcy do czasu przyjęcia spadku tylko ze spadku. Z chwilą przyjęcia spadku wprost spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczenia (art. 1031 § 1 k.c.). W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości stanu czynnego spadku ustalonego w spisie inwentarza (art. 1031 § 2 k.c.)

2. Stosunek art. 836 k.p.c. do art. 779 k.p.c. wyraża się w tym, że przepisy te wzajemnie się uzupełniają. Pierwszy z nich przewiduje ograniczenie egzekucji do majątku spadkowego, drugi zaś dopuszcza egzekucję przed działem spadku tylko na podstawie tytułu wykonawczego przeciwko wszystkim spadkobiercom. Do chwili jednak działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe solidarnie (art. 1034 § 1 k.c.). Natomiast od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów (art. 1034 § 2 k.c.).

3. Przed przyjęciem spadku nie może być prowadzona egzekucja na zaspokojenie osobistego długu spadkobiercy (art. 836 zd. drugie k.p.c.). Bez względu więc na to, czy spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, czy też wprost można dopiero po przyjęciu spadku prowadzić egzekucję ze spadku także na zaspokojenie długu osobistego spadkobiercy. Jeżeli spadek przyjęty został z dobrodziejstwem inwentarza, dłużnik może bronić się zarzutem, że odpowiada tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Dłużnik powinien zmierzać do ujawnienia tego ograniczenia w klauzuli wykonalności (art. 792 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *