Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 837.

Dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wówczas, gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym. Zastrzeżenie nie jest konieczne, jeżeli świadczenie zostało zasądzone od nabywcy majątku, od zarządcy ustanowionego przez sąd. kuratora spadku lub wykonawcy testamentu z powierzonego im majątku albo od Skarbu Państwa jako spadkobiercy.

1. Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika może być zamieszczone w tytule egzekucyjnym (art. 319 k.p.c.) albo w klauzuli wykonalności (art. 787 i 792 k.p.c.). Jeżeli zostało ono zamieszczone w tytule egzekucyjnym, nie ma potrzeby zamieszczania go w klauzuli wykonalności.

2. Dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wtedy, gdy odpowiednie zastrzeżenie znajduje się w tytule wykonawczym. Przy braku takiego zastrzeżenia żadne ograniczenia egzekucji chroniące dłużnika nie mogą wchodzić w rachubę. Wyjątkiem jest sytuacja przewidziana w art. 836 k.p.c.( por. uwagi do art. 836 k.p.c.). Na te ograniczenia może powoływać się dłużnik, tj. osoba zobowiązana tytułem wykonawczym do świadczenia, lub małżonek dłużnika, jeżeli dokonano zajęcia mienia nie wchodzącego w skład małżeńskiej wspólności ustawowej i domagać się umorzenia egzekucji na podstawie art. 825 pkt 3 k.p.c. Jeżeli w tytule wykonawczym nie zostało zamieszczone zastrzeżenie o ograniczeniu odpowiedzialności dłużnika, może on w powództwie przeciwegzekucyjnym domagać się tego ograniczenia (art. 840 k.p.c.).

Nie istnieje obowiązek zamieszczania zastrzeżenia, jeżeli tytułem egzekucyjnym objęte jest świadczenie od podmiotów wymienionych w zdaniu 2 art. 837 k.p.c. Oznacza to, że podmioty te powinny być wymienione w tytule egzekucyjnym (albo w klauzuli wykonalności) i w stosunku do nich egzekucja może być prowadzona tylko z powierzonego im majątku, a od Skarbu Państwa – ze spadku.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *