Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 838.

Gdy w wypadku zbiegu egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny sądowy prowadzi obie egzekucje, przepisy kodeksu w przedmiocie ograniczenia egzekucji stosuje się również do należności podlegających egzekucji administracyjnej, chyba że określone w przepisach ustawy o egzekucji administracyjnej ograniczenia egzekucyjne są mniejsze.

Różnice w ograniczeniach egzekucji przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji są minimalne.

Art. 338 k.p.c. nakazuje stosowanie przepisów k.p.c. o ograniczeniach egzekucji także do należności podlegających egzekucji administracyjnej, jeżeli na skutek zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz rozstrzygnięcia sądu obie egzekucje prowadzi nadal organ sądowy, chyba że ograniczenia określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji są mniejsze. Podobne unormowanie zawarte jest w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 8-10 i 1 2).

Art. 839. § 1. Postanowienie sądu w przedmiocie ograniczenia egzekucji powinno zapaść po wysłuchaniu stron.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *