Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 844.

Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości.

1. Przepis określa właściwość komornika do przeprowadzenia egzekucji z ruchomości. Ruchomością jest każda rzecz, która nie jest nieruchomością ani jej częścią składową (art. 47 § 2 k.c.). Oznacza to, że egzekucji z ruchomości nie można kierować do części składowych nieruchomości. Można natomiast kierować egzekucję do przynależności, tj. rzeczy ruchomych potrzebnych do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi (art. 51 § 1 k.c.). Por. uwagi do art. 850, 921, 929 k.p.c.

2. Właściwość miejscowa komornika przy egzekucji z ruchomości zależy od miejsca ich położenia. Wniosek o egzekucję z ruchomości należy złożyć komornikowi tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości w chwili składania wniosku. Zmiana miejsca położenia ruchomości wtoku postępowania egzekucyjnego nie ma wpływu na właściwość komornika, komornik bowiem właściwy w chwili złożenia wniosku pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania (art. 15 § 1 i art. 13 § 2 k.p.c.).

Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje kilku współdłużników, komornik, do którego należy przeprowadzenie egzekucji przeciwko jednemu z nich, powołany jest również do przeprowadzenia egzekucji z tego samego tytułu przeciwko każdemu z pozostałych, jeżeli czynności egzekucyjne mają być dokonane w okręgu tego samego sądu rejonowego (§ 8 rozp. w sprawie czynn. komorników). Gdyby przeciwko każdemu ze współdłużników właściwi byli do przeprowadzenia egzekucji z ruchomości różni komornicy, wówczas wierzyciel powinien uzyskać od sądu dalsze tytuły wykonawcze (art. 793 k.p.c.) i skierować wnioski egzekucyjne do właściwych komorników.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *