Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 850.

Wierzyciel może żądać, aby zajęcie nastąpiło w jego obecności. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w którym zajęcie ma być dokonane. Jeżeli wierzyciel nie stawi się w wyznaczonym terminie, komornik dokona zajęcia w jego nieobecności. Jeżeli komornik bez zawia- domiema wierzyciela dokonał zajęcia w jego nieobecności, wierzyciel może żądać sprawdzenia zajęcia z jego udziałem.

1. Żądanie, aby zajęcie nastąpiło w jego obecności, może wierzyciel zgłosić komornikowi aż do rozpoczęcia zajęcia. Kodeks nie stawia żadnych wymagań co do formy żądania, może zatem być ono zgłoszone już we wniosku o wszczęcie egzekucji, a także w odrębnym piśmie procesowym.

2. Zgłoszenie żądania, aby zajęcie dokonane zostało w obecności wierzyciela, ma ten skutek, że komornik obowiązany jest zawiadomić wierzyciela o terminie, w którym zajęcie ma być dokonane. Od wierzyciela zależy udział w czynnościach zajęcia, jeżeli został powiadomiony o terminie. Niestawiennictwo wierzyciela nie skutkuje odroczenia terminu dokonania czynności. Gdyby wierzyciel usprawiedliwił swe niestawiennictwo przy czynnościach zajęcia, wówczas komornik powinien odroczyć ich termin.

3. Jeżeli komornik mimo żądania wierzyciela, aby zajęcia dokonano w jego obecności, nie zawiadamiając go dokonał zajęcia bez jego udziału, wierzycielowi nie przysługuje skarga na czynności komornika, bo zajęcie jest ważne, pozostaje tylko żądanie sprawdzenia zajęcia z jego udziałem. To żądanie ma dla komornika wiążące znaczenie, obowiązany jest on wyznaczyć nowy termin czynności zajęcia i zawiadomić o nim wierzyciela.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *