Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 853. § 1.

Komornik oznacza w protokole zajęcia wartość każdej zajętej ruchomości.

§ 2. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy przywołać biegłego, albo jeżeli wierzyciel lub dłużnik podnoszą zarzuty, oszacowanie przez biegłego odbędzie się przy samym zajęciu, a gdyby to nie było możliwe – w dniu licytacji.

1. Komornik, dokonując zajęcia ruchomości, nie może w protokole zajęcia oznaczyć globalnej ich wartości, lecz jest obowiązany oznaczyć odrębnie wartość każdej zajętej rzeczy (OSPiKA 1989, z. 1, poz. 1 z glosą K. Korzana).

2. Komornik dokonuje oszacowania i oznacza w protokole zajęcia wartość sprzedażną zajętej ruchomości (§ 61 ust. 1 rozp. w sprawie czynn. komorników). Oszacowanie powinno być dokonane natychmiast po zajęciu. Gdyby było to niemożliwe ze względu na potrzebę zasięgnięcia opinii biegłego, powinno nastąpić przy przekazaniu ruchomości do sprzedaży lub w dniu licytacji (§ 61 ust. 2 rozp. w sprawie czynn. komorników). Powołanie biegłego następuje, jeżeli wiadomości komornika nie są wystarczające do przeprowadzania oszacowania ruchomości zajętych, obowiązkowo zaś, jeżeli wierzyciel lub dłużnik podnoszą zarzuty co do oszacowania dokonanego przez komornika. Opinia biegłego może dotyczyć wszystkich zajętych ruchomości, albo tylko niektórych.

3. Według § 2 art. 853 k.p.c. zarzuty co do dokonanego przez komornika oszacowania powinny być zgłoszone najpóźniej przy samym zajęciu, a gdyby to było niemożliwe – w dniu licytacji.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *