Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 854.

Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie, a jeżeli to nie jest możliwe, ujawni je w inny sposób.

1. Umieszczenie na każdej zajętej ruchomości znaku jest obowiązkowe. Ma ono na celu zorientowanie osób trzecich co do wyłączenia prawa dłużnika dysponowania zajętymi ruchomościami. Brak znaku nie oznacza, że ruchomość nie została zajęta, bo zajęcie jest dokonane przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia (art. 847 § 1 k.p.c.).

2. Znak ujawniający zajęcie ruchomości jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 k.p.c., wobec czego za zniszczenie go, uszkodzenie, ukrywanie lub usunięcie grozi kara pozbawienia wolności z art. 268 k.k. (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 339). Por. także § 66 rozp. w sprawie czynn. komorników.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *