Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 855. § 1.

Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.

§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi, kiedy zajęte przedmioty należy złożyć do depozytu sądowego lub na przechowanie określonym instytucjom.

1. Zajęte ruchomości komornik w zasadzie pozostawia dłużnikowi, lub osobie trzeciej, u której je zajął. Chodzi o to, by osoby te miały możność korzystania z nich i dbania o nie, by nie straciły one na wartości jednakże są obowiązane oddać je na wezwanie komornika, stosownie do orzeczenia sądu albo na zgodne wezwanie obu stron (art. 856 § 1 k.p.c.).

2. Komornik może z ważnych przyczyn w każdym stadium postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela. Ocena, czy zachodzą te ważne przyczyny, należy do komornika. O tym, jakie to są ważne przyczyny, decydują okoliczności faktyczne każdej sprawy najczęściej będzie to obawa usunięcia zajętych ruchomości i udaremnienia egzekucji. Oddanie zajętych ruchomości pod dozór w każdym stadium postępowania oznacza oddanie ich przy samym zajęciu, jak i później, jeżeli tylko zajdą okoliczności, które tę decyzję uzasadniają, którą komornik podejmuje z urzędu. Strony, a zwłaszcza wierzyciel, mogą składać w tej sprawie do komornika wnioski, które nie są dla niego wiążące. Wybór osoby dozorcy należy do komornika. Odebranie dłużnikowi ruchomości i oddanie pod dozór innej osobie bez ważnej przyczyny może spowodować odpowiedzialność komornika za wywołaną tym szkodę, np. pozbawienie dłużnika używania zajętego samochodu.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *