Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 861.

Jeżeli zajęte ruchomości pozostawiono w pomieszczeniu należącym do dłużnika i dozór powierzono jemu samemu lub członkowi jego rodziny razem z nim mieszkającemu, mają oni prawo zwykłego używania rzeczy, byleby przez to rzecz nie straciła na wartości. Również osoba trzecia, pod której dozorem komornik pozostawił zajęte u niej ruchomości dłużnika, może ich używać, jeżeli jest do tego uprawniona.

1. Używanie zajętych ruchomości jest dozwolone dla wymienionych w art. 861 k.p.c. osób po warunkiem zwykłego ich używania. Przez używanie rzeczy należy rozumieć korzystanie z niej, pobieranie pożytków i innych dochodów w granicach zwykłego używania, byleby przez to rzecz nie straciła na wartości, aby w każdej chwili – na żądanie komornika – mogła być oddana i sprzedana.

2. Prawo zwykłego używania rzeczy mają: a) dłużnik, jeżeli zajęte ruchomości pozostawiono w pomieszczeniu do niego należącym, a dozór powierzono jemu samemu lub członkowi jego rodziny razem z nim mieszkającemu b) na takich samych warunkach członek rodziny dłużnika, c) osoba trzecia, jeżeli ruchomości znajdujące się w jej władaniu u niej zajęto, pozostawiono je i ustanowiono dozorcą tę osobę, a prawo używania ruchomości przysługiwało jej przed zajęciem. Poza nimi innym osobom prawo używania zajętych ruchomości nie przysługuje. Chodzi tu o dozorcę, u którego w chwili zajęcia ruchomości się nie znajdowały, a także osobę trzecią, u której zajęto ruchomości, ale która nie była

uprawniona do używania ich przed zajęciem i nie została uprawniona po tej chwili (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 347).

3. Używanie ruchomości „niezwykłe” sprawia, że dłużnik lub wierzyciel mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z prawa materialnego (B. Dobrzański w: Komentarz do k.p.c., s. 1206).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *