Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 862. § 1.

Jeżeli rzecz oddana pod dozór osobie nieuprawnionej do korzystania z niej przynosi dochód, dozorca obowiązany jest po ustaniu dozoru złożyć komornikowi rachunek z dochodów. Czysty dochód po potrąceniu wydatków zostanie złożony do depozytu sądowego.

§ 2. Z uzyskanego w ten sposób dochodu pokrywa się przede wszystkim wynagrodzenie dozorcy, resztę zaś dołącza się do sumy uzyskanej z egzekucji, a w razie umorzenia egzekucji, wypłaca się dłużnikowi.

1. Za osobę nieuprawnioną do korzystania z rzeczy oddanej pod dozór, która przynosi dochód, należy uważać osobę nie wymienioną w art. 861 k.p.c. W tym przepisie jest mowa „o korzystaniu” z rzeczy, w art. 861 zaś „o zwykłym używaniu rzeczy”. Słuszny jest pogląd B. Dobrzańskiego (w: Komentarz do k.p.c., s. 1206), że są to synonimy. Osoba nieuprawniona po ustaniu dozoru obowiązana jest złożyć komornikowi rachunek z dochodów, jeżeli zajęte ruchomości przynoszą dochód.

2. Tryb składania rachunku z dozoru nie został w kodeksie unormowany. (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 349) proponuje, by w drodze analogii stosować odpowiednio art. 937 k.p.c.

3. Z uzyskanego dochodu powinny być potrącone wydatki, w tym również poniesione przez dozorcę, i w ten sposób uzyskuje się czysty dochód, który powinien być złożony do depozytu sądowego. Z czystego dochodu pokrywa się wynagrodzenie dozorcy, a resztę dołącza się do sumy uzyskanej z egzekucji, którą powinno się złożyć do depozytu sądowego, i kwota ta zostanie zaliczona do sumy podlegającej podziałowi (art. 1024 § 1 pkt 1 k.p.c.).

4. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego wypłaca się sumy dłużnikowi po uprawomocnieniu się postanowienia.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *