Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 868.

Minister Sprawiedliwości ustali w drodze rozporządzenia przepisy określające zasady i tryb przeprowadzenia publicznej licytacji, w szczególności podstawy do wyłączenia z przetargu.

Na podstawie tej delegacji ustawowej Minister Sprawiedliwości uregulował zasady i tryb przeprowadzenia publicznej licytacji w§ 80-105 rozp. w sprawie czynn. komorników (Dz.U. z 1968 r. Nr 52, poz. 52 z późn. zm.).

Art. 869. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.

§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.

1. W postanowieniu o przybiciu komornik stwierdza, że rzecz zostaje sprzedana osobie ofiarującej najwyższą cenę za tę cenę. Przybicie oznacza, że nabywca uzyskuje tytuł do prawa własności, ale właścicielem się staje dopiero po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny (art. 874 k.p.c.).

2. Wynikiem przybicia jest sprzedaż na rzecz nabywcy ruchomości i przejście na niego pożytków ruchomości (np. czynsz za wynajęty samochód). Do przybicia dochodzi, gdy osoba zaofiarowała najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował oraz licytacja odbyła się zgodnie z § 80-99 rozp. w sprawie czynn. komorników. Także po trzecim wezwaniu możliwe jest zgłaszanie dalszych postąpień aż do chwili ogłoszenia przez komornika przybicia. Po udzieleniu przybicia przetarg nie może być wznowiony, choćby zgłaszały się osoby z propozycjami wyższych cen, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 872 k.p.c.

Komornik powinien odnotować w protokole wzmiankę o udzieleniu przybicia oraz wpisać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania nabywcy (§ 100 rozp. w sprawie czynn. komorników).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *