Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 870. § 1.

Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu.

– § 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

– § 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.

– § 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

1. Przybicie zaskarżyć mogą strony, tj. wierzyciel (także wierzyciel, który przyłączył się do egzekucji) i dłużnik. Na zasadach ogólnych może również zaskarżyć prokurator oraz organizacja społeczna (art. 7 i 8 k.p.c.). Nie mogą zaskarżyć inne osoby uczestniczące w przetargu. Podstawą zaskarżenia mogą być tylko przyczyny wskazane w zdaniu pierwszym § 1 art. 870 k.p.c., a mianowicie:

– naruszenie przepisów o publicznym charakterze licytacji,

– naruszenie przepisów o najniższej cenie nabycia,

– naruszenie przepisów o wyłączeniu od udziału w przetargu.

Naruszenie przepisów o publicznym charakterze licytacji nastąpi, jeżeli komornik ograniczy licytację do wybranych przez siebie osób, nie dokona obwie-szczeń, naruszy § 84-86 rozp. w sprawie czynn. komorników.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *