Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 873.

O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

1. O ściągnięciu od opieszałego nabywcy należności, o której mowa w art. 872 § 3 k.p.c., orzeka sąd rejonowy, przy którym działa komornik, na posiedzeniu niejawnym może on wysłuchać nabywcę i strony. Wydane postanowienie powinno być doręczone nabywcy i stronom.

2. W postanowieniu sąd powinien oznaczyć sumę podlegającą ściągnięciu. Wykonanie prawomocnego postanowienia sąd przekazuje komornikowi.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *