Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 878.

Jeżeli dłużnik lub dozorca odmawia wydania rzeczy nabywcy, komornik na wniosek nabywcy postąpi jak przy egzekucji roszczeń niepieniężnych.

1. W komentowanym przepisie jest mowa tylko o dłużniku lub dozorcy, który odmawia wydania rzeczy nabywcy. Dotyczyć to może również osoby trzeciej oraz wierzyciela, których należy traktować jako pełniących obowiązki dozorcy. Por. uwagi do art. 855 k.p.c.

2. Uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem do komornika o odebranie rzeczy dłużnikowi oraz innym osobom jest nie tylko nabywca, ale także wierzyciel, któremu przyznano przejętą ruchomość w trybie art. 875 i 877 k.p.c. (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 372).

3. Komornik wszczyna na wniosek nabywcy egzekucję o odebranie rzeczy i wydanie jej uprawnionemu (art. 1041 -1045 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *