Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 880.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie powiatowym ogólnej właściwości dłużnika.

1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do najczęściej i najbardziej efektywnie stosowanych sposobów egzekucji. Wykonuje ją komornik działający przy sądzie rejonowym właściwości ogólnej dłużnika, czyli komornik, w rewirze którego ma miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu dłużnik będący osobą fizyczną. Te kryteria decydują o właściwości komornika, zwłaszcza że zakład pracy położony jest najczęściej niedaleko miejsca zamieszkania dłużnika. Wyjątkiem jest art. 1081 k.p.c. ustanawiający właściwość przemienną w sprawach o egzekucję świadczeń alimentacyjnych wierzyciel może zgłosić wniosek o wszczęcie egzekucji również do komornika sądu właściwego według swego miejsca zamieszkania.

2. Wszczęcie egzekucji następuje na wniosek albo na żądanie sądu lub uprawnionego organu (art. 796 k.p.c.). Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, a jako sposób egzekucji należy wskazać wynagrodzenie za pracę w określonym zakładzie pracy.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *