Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 970.

Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie przybicia wierzyciel może żądać wyznaczenia ponownej licyta-cji.

1. Wyznaczenia ponownej licytacji może domagać się tylko wierzyciel egzekwujący, a jeśli jest ich więcej – każdy z nich. Nie mogą żądać wyznaczenia ponownej licytacji osoby, które mają prawo do zaspokojenia z sumy uzyskanej z licytacyjnej sprzedaży nieruchomości. W przepisie tym bowiem użyto określenia „wierzyciel”, a ustawodawca odróżnia wierzyciela od osób uczestniczących w egzekucji (np. art. 1024 § 1 pkt 2 k.p.c.). Brak wniosku wierzyciela w ciągu roku powoduje umorzenie postępowania (art. 823 k.p.c.).

2. Ponowna licytacja odbędzie się na warunkach pierwszej, chyba że licyta-cja, która nie doszła do skutku, z powodu niewykonania warunków licytacyj-nych, była już drugą licytacją. Ponowną licytację muszą poprzedzać przewi-dziane obwieszczenia.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *