Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 974.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według stanu obję-tego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wia-domości przez komornika na terminie licytacyjnym.

1. Stan nieruchomości wynikający z opisu i oszacowania jest przedmiotem przetargu, ale z uwzględnieniem zmian, które zaszły po dokonaniu tych czyn-ności. Mogą one być spowodowane różnymi okolicznościami, w szczególności mogą dojść nowe przynależności, albo osoby trzecie uzyskają zwolnienie od zajęcia części nieruchomości albo zwolnienie od zajęcia przedmiotów, które już zajęto jako jej przynależności.

2. Zmiany, które nastąpiły po opisie i oszacowaniu nieruchomości, komornik jest obowiązany podać do wiadomości na terminie licytacyjnym. Zaniedbanie przez komornika tego obowiązku nie wpływa na prawa nabywcy wynikające z przybicia. Mogą jednak stanowić podstawę zaskarżenia postanowienia o przy-biciu.

3. Od zasady wyrażonej w art. 974 k.p.c. istnieje wyjątek dotyczący sprzedaży kilku nieruchomości lub kilku części tej samej nieruchomości, w takim wypadku bowiem licytacja może obejmować kolejno poszczególne nieruchomości albo ich części (art. 926, 975 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *