Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 975.

Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.

1. Art. 975 k.p.c. dotyczy kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieru-chomości tego samego dłużnika. Podanie przez dłużnika kolejności, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub ich części dotyczy tylko jednej licytacji. Dłużnik jednak nie może wskazać kolejności sprzedaży licytacyjnej przeprowadzanej w jednym dniu (J. Korzonek: Postępo-wanie egzekucyjne i zabezpieczające, s. 1043).

2. Żądanie dłużnika co do kolejności sprzedaży nieruchomości lub ich części powinno być zgłoszone z chwilą wezwania przez komornika obecnych do licy-towania. Żądanie to jest dla komornika wiążące, a niezastosowanie się przez komornika do niego może być podstawą odmowy przybicia.

Art. 976. § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *