Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Aspekt terytorialny

Istnieje też coraz silniejsza tendencja do ujednolicania praw wewnętrznych po-wiązanych wzajemnymi interesami krajów, głównie tworzących określone całości o charakterze regionalnym. W przypadku Polski decydujące znaczenie w tym zakresie ma wdrażany właśnie program dostosowywania prawa krajowego do unormowań obowiązujących w Unii Europejskiej, związany z aspirowaniem naszego państwa do członkostwa we Wspólnotach Europejskich.

Aspekt terytorialny (międzynarodowy) prawa autorskiego i praw pokrewnych, poza unormowaniami publicznoprawnymi, których adresatami są państwa, uwzględniany jest także w prawie wewnętrznym w postaci regulacji prawa międzynarodowego prywatnego. Odnosi się ono do rozwiązywania kolizji w stosunkach cywilnoprawnych z tzw. elementem obcym – przez wskazanie, jaki z dwóch konkurujących ze sobą w danej sytuacji porządków wewnętrznych dwóch różnych państw powinien zostać zastosowany dla oceny określonego stosunku prawnego w konkretnych okolicznościach faktycznych.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *