Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Author Archives: admin

Uzasadnienie projektu „Dyrektywy”

Nie jest ona w zasadzie adresowana do Zjednoczonego Królestwa ani Irlandii, jednak na podstawie protokołów dotyczących tych państw członkowskich mogą się one zdecydować na jej przyjęcie.

Posted in Kodeks | Leave a comment

Prawnicy

Prawnicy. Prawnicy winni być odpowiednio wynagradzani za świadczoną pomoc prawną odpowiedniej jakości z jednoczesnym zapewnianiem możliwości rozwiązywania sporów w jak najprostszy i jak najbardziej polubowny sposób. W tym celu należałoby rozważyć zapewnienie prawnikom finansowej motywacji do polubownego rozwiązywania sporów.

Posted in Kodeks | Leave a comment

Pomoc prawna dla cudzoziemców i uchodźców

Pomoc prawna dla cudzoziemców i uchodźców. W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka działa także odrębny zespół prawników udzielający pomocy prawnej cudzoziemcom i uchodźcom. Pomoc prawna udzielana jest wszystkim zgłaszającym się cudzoziemcom, niezależnie od tego, jaki jest ich status prawny oraz czy … Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Ustalenie wspólnych minimalnych standardów celem „Dyrektywy”

Celem proponowanej „Dyrektywy” jest przede wszystkim zagwarantowanie właściwego poziomu pomocy prawnej z urzędu w sporach transgra- nicznych. Dla zagwarantowania takiego poziomu konieczne jest zapewnienie zgodności pewnych przepisów praw krajowych. Zważywszy na taką konieczność, „Dyrektywa” Rady jest najbardziej odpowiednim dokumentem legislacyjnym.

Posted in Kodeks | Leave a comment

Inne formy pomocy prawnej

Praca pro publico bono prawników. Jedną z form udzielania pomocy prawnej jest działalność społeczna prawników – pro publico bono. Prawnicy na własną rękę, bądź w sposób zorganizowany, poświęcają część swego czasu na służenie poradami prawnymi osobom ubogim bez pobierania wynagrodzenia. … Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment