Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Biura porad obywatelskich

Organizacjami udzielającymi pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej są biura porad obywatelskich (BPO), powstałe na wzór brytyjskich Citizen Advice Bureaux. Udzielają one bezpłatnych „porad obywatelskich” (często dotyczących kwestii prawnych) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (biura nie stosują majątkowych kryteriów dopuszczalności korzystania z porad). W celu koordynacji działań tych biur utworzono Związek Biur Porad Obywatelskich jaleo organizację ustalającą strategię działania i nadzorującą przestrzeganie wspólnych standardów (zasady udzielania porad, minimalne standardy lokalu, w którym mieści się Biuro – np. dostępność dla niepełnosprawnych itp.). Finansowanie działalności Biur opiera się na źródłach prywatnych (głównie dotacje z Fundacji im. Stefana Batorego) oraz na dotacjach lub innych formach pomocy z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej lub z funduszy zagranicznych, takich jak programy Unii Europejskiej.

Doradcy pracujący w Biurach z reguły nie są prawnikami, jednak uczestniczą oni w szkoleniach z zakresu prawa (tzw. szkolenia drugiego stopnia obejmują zajęcia z zakresu ogólnych zasad systemu prawa w Polsce, prawa pracy, postępowania administracyjnego, przepisów o pomocy społecznej), a sieć Biur dysponuje wewnętrznym systemem informacji prawnej. W niektórych Biurach doradcy mają możliwość konsultacji z prawnikami.

Zasadą obowiązującą w Biurach, w pewnym stopniu odróżniającą poradnictwo obywatelskie od usług prawnych sensu stricto, jest całkowita samodzielność klienta – doradcy nie wyręczają klientów w działaniach i nie sugerują, jakie działanie jest w danej sytuacji najlepsze, a tylko przedstawiają możliwości rozwiązania problemu .

Obecnie Biura Porad Obywatelskich działają w 28 miejscowościach: Debrzno, Dębica, Garwolin, Gdańsk, Gdynia, Jarosław, Katowice, Kawęczyn, Konin, Krosno, Lubaczów, Łomża, Mielec, Mikołajki, Olsztyn, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Oświęcim, Poznań, Przemyśl, Puławy, Ruda Śląska, Suwałki, Wałbrzych, Warszawa, Węgorzewo, Wieruszów, Wrocław.

Biura porad obywatelskich udzieliły w 200 lr. 18 297 porad (16 125 klientom) . W roku 2002 dwadzieścia siedem biur udzieliło łącznie 31 443 porad (20 752 klientom).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *