Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Brak dostępności umowy

Sytuacja przedstawia się znacznie gorzej w przypadku adwokatów. Umowa zawarta przez Naczelną Radę Adwokacką nie została opublikowana, nie jest ogólnodostępna. Po zawarciu umowy NRA rozesłała jej kopie do okręgowych rad adwokackich, które z kolei rozesłały do poszczególnych adwokatów objętych ubezpieczeniem imienny „Certyfikat ubezpieczenia” . Jednak jego treść jest bardzo ograniczona, obejmuje wyłącznie informacje, iż dotyczy ubezpieczenia OC adwokatów, wskazuje roczny okres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia oraz odsyła w sprawie warunków ubezpieczenia do rozporządzenia Ministra Finansów oraz umowy generalnej. Umowa generalna, między innymi określająca obowiązki ubezpieczonego, nie została jednak rozesłana. Oczywiście każdy adwokat, który chciałby dotrzeć do umowy, mógłby to zrobić. Lecz ci, którzy sami nie przejawili postawy aktywnej, warunków wiążącej ich umowy nie otrzymali . Wśród dużego zbioru przepisów regulujących sprawy adwokatury, a dostępnych na jej stronach internetowych, także nie ma odpowiedniego rozporządzenia dotyczącego obo-wiązkowego ubezpieczenia . Wydaje się, że temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie istnieje!

Brak dostępności umowy ogranicza w oczywisty sposób także ochronę poszkodowanych klientów, którzy nie wiedzą o jej istnieniu, lub gdy wiedzą, nie mogą do niej dotrzeć . Aby ubezpieczenie OC prawników odgrywało należną mu rolę, obie umowy powinny być ogólnodostępne tak, by klienta, któremu wyrządzono szkodę, można było poinformować o istniejącym ubezpieczeniu oraz odesłać do treści umowy określającej jego warunki . Rolę informacyjną powinny spełniać między innymi organy samorządu zawodowego oraz organy nadzoru, jak Minister Sprawiedliwości. Rolą samorządu zawodowego właśnie jest informowanie i ułatwianie osobie poszkodowanej skorzystania z ubezpieczenia OC.

Tymczasem z praktyki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika coś wręcz przeciwnego. W kilku przypadkach osoby poszkodowane przez prawnika dowiedziały się od nas o możliwości zaspokojenia roszczeń z ubezpieczenia. Osoby te w trakcie postępowań dyscyplinarnych przeciwko adwokatom zwróciły się z prośbą o informację na ten temat do organów samorządu. Uzyskały odpowiedź, że organy samorządu nie zajmują się tymi sprawami i poradzono im dochodzenie roszczeń na drodze procesu cywilnego.

VII. 3.5. Projekt ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *