Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Budowa prawa w Kanadzie

Kanada. W Kanadzie przyjęto wszystkie trzy główne modele świadczenia pomocy prawnej w sprawach karnych: system judicare (adwokaci prowadzący praktykę prywatną świadczą pomoc prawną, której koszty podlegają zwrotowi przez państwo na podstawie specjalnie wydawanych zaświadczeń), model obrońców etatowych oraz model mieszany, w których korzysta się zarówno z adwokatów etatowych, jak i z prywatnych.

W latach osiemdziesiątych rząd kanadyjski zainicjował serię badań kosztów systemu pomocy prawnej w poszczególnych prowincjach’. Badania te wykazały między innymi, iż programy adwokatów etatowych są tańsze niż korzystanie z adwokatów prywatnych, oraz że podobne odsetki spraw prowadzonych przez adwokatów etatowych i prywatnych kończą się wyrokiem skazującym (co wskazuje na podobną jakość reprezentacji w obydwu przypadkach). W 1987 r. adwokatura kanadyjska przedstawiła raport dotyczący modeli pomocy prawnej, w którym stwierdzano także, iż model etatowy osiąga takie same rezultaty przy kosztach niższych niż w przypadku modelu judicare, lub też nieco lepsze rezultaty przy identycznych kosztach**.

Chociaż średni koszt sprawy bywa różny w rozmaitych prowincjach i krajach, wszystkie omawiane badania wykazały przewagę modeli opartych na adwokatach etatowych, jeśli chodzi o stosunek efektywności do kosztów. Poniższa tablica zawiera porównanie średnich kosztów prowadzenia poszczególnych kategorii spraw przy zastosowaniu modelu adwokatów prywatnych i etatowych***.

Wyższe średnie koszty prowadzenia sprawy przez adwokatów prywatnych w porównaniu z modelem adwokatów etatowych tłumaczyć można na kilka sposobów. Adwokaci prywatni muszą doliczać do swego honorarium pewne koszty dodatkowe, których zasadniczo nie ponoszą adwokaci etatowi.

By zdobyć zamożną klientelę, prywatny adwokat musi utrzymywać kosztowną kancelarię w eleganckiej okolicy, chodzić na drogie lunche i kolacje, dobrze się ubierać, jeździć luksusowym samochodem itd. Prywatni adwokaci zatrudniają też asystentów, płacąc im wynagrodzenie oraz pokrywając za nich składki ubezpieczeniowe – także to prowadzi do wyższych honorariów.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *