Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Co do trybu postępowania

Jest to wyszczególnienie skonstruowane w otwarty sposób. Od strony przyjętego kryterium klasyfikacji zostanie ono bliżej scharakteryzowane w dalszym toku wywodów (por. rozdział H.2.2.2.2.). Powołanie go w tym miejscu jest o tyle konieczne, iż pozwoli to na poznanie mechanizmu, służącego zaliczaniu różnych wytworów intelektu do dzieł istotnych z punktu widzenia przysługiwania im praw autorskich.

Co do trybu postępowania, który towarzyszyć powinien badaniu autorskopraw- nego charakteru interesujących nas dóbr niematerialnych, pierwszym krokiem powinno być zawsze odpowiedzenie sobie na pytanie, czy konkretne dzieło mieści się, biorąc pod uwagę jego rodzajową charakterystykę, w jednej z „nazwanych” ustawowo kategorii utworów. Jeśli tak, to domniemywać należy, że z tytułu stworzenia tego dzieła przysługuje ochrona na gruncie prawa autorskiego.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *