Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Co zawiera raport Fundacji?

Od pewnego czasu część prasy energicznie eksploatuje tematykę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Założeniem często a priori wielu publikacji jest supozycja kryzysu w zawodach prawniczych, przede wszystkim upadku etyki zawodowej, hermetyzacji poszczególnych zawodów itd. Przyczyn faktycznej zapaści sądownictwa, niebędącego organizacyjnie w stanie rozstrzygnąć siedmiu milionów spraw wpływających rocznie do sądów, wielu upatruje w złej kondycji etycznej sędziów i innych uczestników procesu. Pogląd ten jest nieuza-sadniony, krzywdzący, zwłaszcza gdy jest formułowany w formie nieuzasadnionych merytorycznie uogólnień, budowanych na jednostkowych przejawach patologii. Publikacje te są chwytliwe, poczytne, ale w oparciu o zbyt małą próbę, żeby winą i zarzutem obciążać całe środowiska. […]

Raport Fundacji zawiera sugestie, oceny i postulaty odnośnie do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec adwokatów w związku z uchybieniami w pracy zawodowej. Teza kierunkowa zmierza do odebrania samorządowi adwokackiemu sądownictwa dyscyplinarnego. Można podjąć jedynie próbę przypomnienia, że sądownictwo dyscyplinarne nie jest w ogóle pomyślane jako droga ochrony interesów pokrzywdzonych klientów. Mają oni przecież otwartą drogę dochodzenia swoich roszczeń na drodze procesu cywilnego, a w rażących przypadkach przysługuje im ochrona przyznana przez prawo karne. Warto przypomnieć, niektórym także uświadomić, że istotnym wzmocnieniem ochrony interesów klientów poszkodowanych niesumiennością adwokacką jest obowiązkowe ubezpieczenie adwokatów, z których każdy ma polisę. A ponieważ postępowanie odszkodowawcze nie jest wstrzymywane lub w inny sp^sołfilza- leżniane od postępowania dyscyplinarnego, przeto ochrona interesów klienta jest właściwie zapewniona i wystarczająca.

Postępowanie dyscyplinarne jest dodatkowym, wewnętrznym, obliczonym na oddziaływanie wyłącznie na członków korporacji elementem mającym za zadanie krzewić etykę adwokacką oraz wzmacniać postawy pożądane. Jako prerogatywa par excellance samorządowa postępowanie dyscyplinarne powinno być pozostawione decyzjom grupy zawodowej, która zrzesza się po to, by móc stanowić niezależnie, samodzielnie i samorządnie w sprawach własnej deonto- logii zawodowej, którą to myśl oczywiście rozszerzam także na inne pokrewne samorządy zawodowe nas prawników-praktyków.

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, adwokat, Helsińska Fundacja Praw Czło-wieka:

Skargi klientów – teoretycznie jest tu środek w postaci powództwa przeciwko prawnikowi, dość rzadki co prawda w sprawach karnych. Mamy też mechanizm rozpatrywania skarg – klient może złożyć taką skargę na działanie prawnika „z zewnątrz” (prowadzącego prywatną praktykę – tłum.) bezpośrednio do nas. Staramy się wówczas rozstrzygnąć sprawę polubownie – zapraszamy na spotkanie prawnika i klienta, omawiamy sprawę i zazwyczaj dochodzimy do jakiegoś rozwiązania – jeśli się to nie udaje, możemy zmienić wyznaczonego adwokata na innego.

Rangita de Silva-de Arwis, dyrektor ds. programów międzynarodowych, The Spangenberg Group, West Newton, Massachusetts, USA:

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *