Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Czasowa perspektywa oceny prawa autorskiego

Kolejnym wymiarem czasowej perspektywy prawa autorskiego i praw pokrewnych jest konieczność dokonywania w ustawie zmian ze względu na potrzebę jej dostosowywania do pojawiających się z biegiem czasu nowych tendencji i zjawisk. Aktualne brzmienie ustawy nie jest zapisem ostatecznym i będzie podlegało mody-fikacjom. Wynikały one dotychczas i będą w najbliższym czasie wynikać przede wszystkim z potrzeby dostosowywania polskiego prawa wewnętrznego do standardów Unii Europejskiej (jest to jednak zagadnienie, wchodzące w zakres terytorialnego kontekstu prawa autorskiego i praw pokrewnych).

Czasowa perspektywa oceny prawa autorskiego i praw pokrewnych jako przedmio-towej gałęzi ustawodawstwa nie może być mylona ani z zasadami międzyczasowymi ustawy, które wyznaczają czasowy zakres przysługującej na jej podstawie ochrony (por. rozdział V), ani tym bardziej z czasowymi ograniczeniami dotyczącymi istnienia majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych (por. rozdział IV).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *