Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Czym jest „Program prawny”?

„Program prawny” wspiera także opracowywanie i druk przez organizacje pozarządowe informatorów, ulotek dostarczających informacji o prawach i obowiązkach, ułatwiających poruszanie się obywateli w świecie prawa i wymiaru sprawiedliwości .

Pogram „Obywatel i prawo” to kolejna inicjatywa wspierania poradnictwa prawnego w Polsce, finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a administrowana przez Instytut Spraw Publicznych . Celem Programu jest pomoc w rozwoju różnych społecznych form poradnictwa obywatelskiego i informacji prawnej, szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Program popularyzuje ideę bezpłatnego poradnictwa zarówno wśród organizacji pozarządowych, grup społecznych wykazujących zapotrzebowanie w zakresie poradnictwa prawnego, jak i wśród prawników i studentów prawa. Szczegółowe cele Programu to :

– świadczenie powszechnie dostępnego, stacjonarnego i objazdowego, poradnictwa obywatelskiego oraz informacji prawnej

– podnoszenie kwalifikacji personelu, podwyższanie i ujednolicanie standardów poradnictwa obywatelskiego i informacji prawnej

– tworzenie narzędzi do prowadzenia poradnictwa (bazy danych, aktu-alizowane broszury informacyjne) i stosowanie nowych technologii przekazywania informacji (Internet, nośniki CD-rom)

– tworzenie warunków do budowy mechanizmów wspomagania (finansowego, organizacyjnego czy legislacyjnego) poradnictwa obywatelskiego i informacji prawnej przez administrację publiczną

– mobilizowanie środowisk prawniczych do pracy pro bono na rzecz lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności mało-miasteczkowych i wiejskich

– organizowanie systemu praktyk studentów prawa w organizacjach pozarządowych, poszerzających dostęp obywateli do pomocy i informacji prawnej, a zwłaszcza grup upośledzonych społecznie lub osób dotkniętych dysfunkcją.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *