Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Dla uzupełnienia

Podsumowując zaprezentowane powyżej trzy podstawowe wymiary systemowe sfery prawa autorskiego (cywilno-, kamo- i administracyjnoprawny) zauważyć należy, iż przepisy ustawy, zaliczane do prawa cywilnego lub karnego, to w większej części unormowania przynależne do prawa materialnego. Natomiast w przypadku jej postanowień, regulujących administrowanie prawami z udziałem czynnika publicznego, zdecydowanie przeważają przepisy o charakterze proceduralnym, wskazujące na tryb postępowania przed organem administracji – Ministrem Kultury, względnie reprezentującymi go komisjami o specjalnym przeznaczeniu. Stosowanie przepisów Kodeksów: postępowania cywilnego i postępowania kaniego w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych nie wymaga więc uwzględniania szczególnych modyfikacji proceduralnych. Zresztą w przypadku postępowań admi-nistracyjnych Kodeks postępowania administracyjnego również stanowi główny punkt odniesienia dla organów, podejmujących decyzje istotne dla osób uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej: czy to w ramach procedur przebiegających wewnątrz resortu kultury, czy też w postępowaniach podatkowych lub celnych. Stąd też w dalszych rozważaniach uwaga nasza koncentrowała się będzie w pierwszej kolejności na zagadnieniach prawa materialnego. Co do bliższych informacji na temat kwestii proceduralnych odsyłamy natomiast do ogólniejszych opracowań z zakresu prawa procesowego.

Dla uzupełnienia należy wspomnieć o związkach ustawy z prawem pracy i ube-zpieczeń społecznych, które stanowi specyficzny dział normatywny, łączący w sobie cechy właściwe dla stosunków zarówno cywilnoprawnych, jak i administracyjno- prawnych, ale nie mieszczący się ani w sferze prawa cywilnego, ani prawa admini-stracyjnego. Związki te mają charakter podmiotowy, tzn. wynikają ze statusu podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych – twórców oraz artystów wykonawców. W kontekście prawa pracy mogą oni bowiem występować w roli pracowników, w kontekście zaś prawa ubezpieczeń społecznych – jako osoby uprawnione do świadczeń ubezpieczeniowych.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *