Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Dodatkowe możliwości uzyskania pomocy prawnej

Obowiązki Państwa zapewnienia obywatelom dostępu do pomocy prawnej nie ograniczają się jedynie do zagwarantowania osobom ubogim reprezentacji przed organami sądowymi. Obejmują one również zapewnienie dostępu do poradnictwa prawnego w przypadku, gdy nie wiąże się ono z postępowaniem sądowym. Wiele spraw, z którymi zgłaszają się klienci organizacji o charakterze pomocowym i poradniczym, nie wymaga podjęcia czynności procesowych, ale udzielenia prostej porady prawnej – wyjaśnienia zainteresowanemu znaczenia przepisów i skutków ich zastosowania w jego sytuacji, doradzenia, jakie działania powinien podjąć, oceny zasadności ewentualnego pozwu bądź skargi. Dla osób ubogich uzyskanie pomocy tego rodzaju nie jest łatwe. Polskie prawo nie przewiduje instytucji poradnictwa niezależnego od postępowania sądowego zapewnianego przez Państwo. Działalność taka w zakresie poradnictwa prawnego jest jak dotąd domeną organizacji pozarządowych.

Aktywne działanie organów władzy centralnej, a zwłaszcza lokalnej, w dziedzinie wspierania organizacji służących pomocą osobom ubogim byłoby leczeniem przyczyn, a nie objawów choroby. Stworzenie na poziomie powiatów czy gmin ogólnopolskiej sieci centrów porad, współpracujących z prawnikami, pozwoliłoby na zapewnienie pomocy prawnej najuboższym, odpowiednio do skali potrzeb w tym zakresie.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *