Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Dostosowanie prawa polskiego

Fiaskiem zakończył się także, w związku z ograniczeniem skali nowelizacji, uwzględniony w jej początkowej, całościowej wersji, zamiar dostosowania brzmienia polskiej ustawy do konwencji terminologicznej, zastosowanej w dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich nr 92/100/EEC z 19.11.1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczania oraz określonych praw pokrewnych w zakresie własności intelektualnej. Wbrew wielokrotnie zgłaszanym sugestiom nie udało się bowiem krytykowanych określeń „najmu” i „dzierżawy”, zastosowanych na oznaczenie odrębnych pól eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych (por. np. art. 50 pkt 8 i 9 ustawy), zastąpić bardziej odpowiadającymi zasadom obrotu cywilnoprawnego pojęciami „najmu” (zamiast dzierżawy) i „użyczenia” (zamiast najmu).

Dostosowanie prawa polskiego w tych zakresach do standardów unijnych przewiduje przyjęta przez Sejm dnia 13.9.2002 r. (przed poprawkami Senatu) kolejna nowelizacja prawa autorskiego.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *