Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Egzemplarze dóbr własności intelektualnej

W niektórych zresztą sytuacjach trudno dopatrzyć się różnic między oryginałem i jego kopią, choćby w zwielokrotnieniach utrwalonego pierwotnie na dyskietce programu komputerowego, co stanowi zresztą jedną z przyczyn dużej popularności pirackich egzemplarzy, dorównujących coraz częściej jakością utrwaleniom dokonywanym legalnie przez podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych.

Egzemplarze dóbr własności intelektualnej stanowią łącznik między tymi dobrami a ich użytkownikami, umożliwiając praktyczną eksploatację utworów i przedmiotów praw pokrewnych (niejednokrotnie dla skorzystania z utrwalonego na nośniku dobra posłużyć się trzeba specjalistycznym sprzętem, zdolnym do odczytania technicznego zapisu, np. magnetofonem, magnetowidem, hardware, przystosowanym do obsługi określonego oprogramowania komputerowego itp.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *