Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Europejski Komitet Współpracy Prawnej

Prócz prezentacji części dorobku instytucji europejskich dołączamy także artykuł przedstawiający przyjmowane w praktyce innych państw rozwiązania dotyczące organizacji i finansowania systemów pomocy prawnej. Propozycje reform natrafiają często na opór spowodowany brakiem środków w budżecie. Jednak to właśnie szczupłość zasobów powinna spowodować refleksję, jak zorganizować system pomocy prawnej z urzędu, by był efektywny, by te pieniądze, które są nań przeznaczane, wydawane były rozsądnie. Zaprezentowane doświadczenia innych mogą zainspirować do podejmowania podobnych działań. Bowiem w ramach tych samych nakładów finansowych system pomocy prawnej można zorganizować lepiej i objąć nim więcej osób. Widać tu także, jak można zdobywać dodatkowe środki finansowe.

Europejski Komitet Współpracy Prawnej (CDCJ) – Plan działania w sprawie systemów pomocy prawnej“

Eksperci posiadający informacje na tematy wymienione w podpunktach od a) do h) punktu 19 poniżej, które mogłyby zainteresować państwa tworzące, rozwijające i umacniające swe systemy pomocy prawnej, proszeni są o przekazywanie tych informacji do Sekretariatu (o ile to możliwe, pocztą elektroniczną: cjej@coe.int).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *