Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Każdy klient może teoretycznie zwrócić się do sądu ze skargą, jeśli prawnik uchybia swoim obowiązkom, w szczególności, gdy dopuszcza się zaniedbania. W praktyce zdarza się to bardzo rzadko. Klienci zwracają się zazwyczaj ze skargami do samorządu adwokackiego, który bada sprawy i podejmuje środki dyscyplinarne, gdy uzasadniają to okoliczności. Nie mamy tak prostej procedury rozstrzygania sporów jak w Izraelu, ale myślę, że z czasem przyjmiemy podobną.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za dopuszczalną skargę przeciwko Francji, w której skarżącemu przyznano prawo do pomocy prawnej w sprawie przeciwko adwokatowi o błąd w sztuce, a samorząd adwokacki, pomimo że spoczywał na nim obowiązek wyznaczenia adwokata z urzędu, przez 2 lata go nie wyznaczył, a następnie trzech adwokatów odmówiło zajęcia się sprawą przeciwko swojemu koledze. Strona rządowa argumentowała, że skarżący nie wykorzystał dostępnych środków krajowych [ochrony swoich praw], gdyż istnieje regulacja prawna, pochodząca jeszcze ze średniowiecza, która przewiduje nieokreślone postępowanie dyscyplinarne przeciwko prezesowi samorządu adwokackiego w przypadku niewyznaczenia adwokata. Wspomniana sprawa może prowadzić do wykazania braku praktyczności obu systemów odpowiedzialności zawodowej [postępowanie dyscyplinarne i powództwo odszkodowawcze] i do nałożenia na państwo obowiązku ustanowienia niezależnego systemu oceniającego naruszenia przez adwokata obowiązków wobec klienta i zasad wykonywania zawodu.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *