Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego zachęca także do powstawania programów poradnictwa wyspecjalizowanego . Prowadziła we współpracy ze Stowa-rzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Sekcją Polską Międzynarodowej Komisji Prawników projekt Centrum Prawa dla Niepełnosprawnych. W ramach projektu studenci prawa pod kierunkiem specjalistów-prawników udzielali informacji i porad prawnych oraz podejmowali interwencje w sprawach osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu powstał także raport dotyczący sytuacji osób niepełnosprawnych . Projekt pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych jest kontynuowany . Program prawny Fundacji wspierał również punkty porad dla osób niepełnosprawnych prowadzone przez lokalne stowarzyszenia w Elblągu, Katowicach, Wrocławiu i Białymstoku.

Inne przykłady poradnictwa specjalistycznego wspieranego przez „Program prawny” Fundacji im. Stefana Batorego to: biura porad prawnych dla Romów (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), poradnictwo dla osób dotkniętych problemem zaginięcia (Fundacja „Itaka”), poradnictwo dla osób dotkniętych problemem bezdomności (Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej), poradnictwo prawne dla kobiet (Centrum Praw Kobiet), poradnictwo dla kobiet, młodzieży, bezrobotnych (Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji „Szkoła Kofoeda”), inne mniejsze projekty obejmujące poradnictwo świadczone przez lokalne organizacje pozarządowe polegające w głównej mierze na tworzeniu punktów porad dla ludzi ubogich potrzebujących pomocy prawnej, ofiar przestępstw.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *