Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Generalny wniosek

Dlatego też w sytuacjach kolizyjnych, powstających na gruncie prawa autorskiego i praw pokrewnych, odwoływać się należy z jednej strony, do zgodnego stanowiska doktryny prawniczej, posługującej się w celu zapełnienia luk ustawowych konkretnymi ustaleniami, określonymi regułami interpretacyjnymi, z drugiej zaś strony do kolizyjnoprawnych postanowień innych kluczowych unormowań: tak prawa we-wnętrznego, jak i prawa międzynarodowego.

Generalny wniosek jest następujący – prawa autorskie i prawa pokrewne, biorąc pod uwagę ich kolizyjnoprawny status, rządzą się zasadą terytorializmu. Oznacza ona, iż uprawnienia podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych powinny być oceniane według prawa tego państwa, dla terytorium którego dochodzi się ochrony (tzw. właściwość legis loci protectionis).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *