Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Grzywny i opłaty administracyjne

W Luizjanie opłata [assessment charge] od wszystkich wyroków skazujących w sprawach karnych, wynosząca 25 USD, trafia do budżetu miejscowego funduszu pomocy prawnej. W Ohio władze stanowe pobierają assessment charge w wysokości 11 USD od wszystkich wyroków skazujących w sprawach karnych z wyjątkiem skazań za pomniejsze przestępstwa drogowe, jak również podatek (11 USD) od kaucji pobieranej od wszystkich oskarżonych.

Grzywny i opłaty administracyjne. W niektórych stanach USA część opłat administracyjnych i grzywien pobieranych przez władze stanowe trafia na miejscowy fundusz pomocy prawnej. W Kentucky wszyscy otrzymujący pomoc prawną zobowiązani są uiścić opłatę administracyjną w wysokości 40 USD, która jednakże może ulec umorzeniu, jeśli dana osoba nie dysponuje taką kwotą lub jest tymczasowo aresztowana.

Na fundusz pomocy prawnej może także trafiać część kwot pochodzących z grzywien. I tak na przykład w Kentucky wszyscy skazani za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym uiszczają grzywnę w wysokości 200 USD, z czego kwota 50 USD przekazywana jest na miejscowy fundusz pomocy prawnej.

Inne źródła – opłaty rejestracyjne od pojazdów mechanicznych oraz fundusz mienia porzuconego. W Montanie część opłat od rejestracji pojazdów mechanicznych pomaga pokryć koszty pomocy prawnej w sprawach przestępstw federalnych, apelacji i nieletnich przestępców. W niektórych stanach USA przychód wytworzony przez fundusz mienia porzuconego także przekazuje się na fundusz fair trial tax.

Składki członków adwokatury i inne wpłaty. W Stanach Zjednoczonych liczne stanowe i lokalne stowarzyszenia adwokackie, jak również niektóre ich oddziały, zasilają miejscowy fundusz pomocy prawnej. Kwoty takie mogą być zbierane przez stowarzyszenie specjalnie na potrzeby funduszu, lub też pochodzić ze zorganizowanych ad hoc źródeł, jak np. ze sprzedaży majątku.

W wielu stanach USA stowarzyszenia adwokackie przekazują na miejscowy fundusz pomocy prawnej część pobieranych przez siebie składek członkowskich czy adwokackich opłat rejestracyjnych.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *