Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Inne formy pomocy prawnej

Praca pro publico bono prawników. Jedną z form udzielania pomocy prawnej jest działalność społeczna prawników – pro publico bono. Prawnicy na własną rękę, bądź w sposób zorganizowany, poświęcają część swego czasu na służenie poradami prawnymi osobom ubogim bez pobierania wynagrodzenia. To swego rodzaju tradycja zawodów prawniczych. W niektórych krajach przybiera ona wręcz formę nakazu wynikającego z zasad etyki zawodowej – poświęcenia określonej ilości czasu w roku na świadczenie pomocy prawnej pro bono osobom bez środków bądź organizacjom, które takim osobom służą . Duże firmy prawnicze w wielu krajach uruchamiają specjalne sekcje zajmujące się pracą pro bono, istnieje w nich pozycja tzw. partnera pro bono, który koordynuje prace firmy w tej mierze . Staje się to wizytówką firmy, wytwarza się swego rodzaju pozytywna konkurencja – wypada móc się wykazać świadczeniem tego rodzaju pomocy. Powstają także organizacje prawników, które zajmują się promowaniem idei pracy pro publico bono i organizacją tej pracy – pośredniczeniem pomiędzy osobami w potrzebie i prawnikami chcącymi takiej pomocy udzielać . Zauważyć przy tym trzeba, że tego rodzaju aktywność prawników jest czym innym niż udzielanie pomocy prawnej z urzędu, za którą prawnicy uzyskują wynagrodzenie.

W Polsce nie ma tradycji udzielania pomocy prawnej pro publico bono. Są oczywiście zarówno kancelarie prawnicze, jak i indywidualni prawnicy, którzy taką pomoc świadczą, jednak nie jest ona w żaden sposób zorganizowana, nie toczy się także na ten temat debata publiczna. Wydaje się wszakże, iż sytuacja zaczyna w tej mierze ewoluować, pojawiło się kilka inicjatyw, które mają szansę stać się tu początkiem zmian.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *