Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Innymi słowy, przy prezentacji praw pokrewnych

Ze względu na analogiczne w dużym stopniu do praw autorskich unormowanie statusu praw pokrewnych ich przedmioty, podobnie jak inne kwestie z prawami tymi związane (por. rozdziały III-IX), w dużym stopniu nakreślone zostaną na za- sadzie odwołania do odpowiednich uwag, poświęconych ochronnemu reżimowi utworów. Pozwoli to uniknąć zbędnych powtórek i ułatwi zrozumienie dalszych wywodów.

Innymi słowy, przy prezentacji praw pokrewnych główny nacisk położony zostanie na wyjaśnienie kwestii specyficznych, decydujących o wyodrębnieniu przedmiotów tych praw i nadaniu im charakteru samodzielnych praw bezwzględnych. Odnośnie do przedmiotowej strony zagadnienia praw pokrewnych skupimy się na przybliżeniu podziału chronionych nimi dóbr niematerialnych na następujące kategorie:

– 1) artystyczne wykonania,

– 2) fonogramy i wideogramy,

– 3) programy radiowe lub telewizyjne,

– 4) pierwsze wydania,

– 5) wydania naukowe lub krytyczne.

– 2. Utwory

Opisowa definicja utworu

Utwór stanowi centralną podstawową kategorię pojęciową z zakresu prawa auto-rskiego. Dopiero jego pojawienie się uprawnia do uruchomienia wynikającego z ustawy systemu ochrony.

Podobnie jak w innych działach prawa, w przypadku prawa autorskiego i praw pokrewnych dochodzi do konfrontacji stanu faktycznego z konkretną normą prawną. Subsumpcja taka pozwala ustalić, czy w danej sytuacji można mówić o możliwości zastosowania normy, zawierającej legalną definicję utworu (art. 1 ust. 1 ustawy), czyli, przekładając to na język praktyki, o powstaniu utworu.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *