Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Jak przebiega ponowna egzekucja

W sprawach o naruszenie posiadania ukończona egzekucja może być podjęta na nowo na podstawie tego samego tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik ponownie dokonał zmiany sprzecznej z treścią tego tytułu, a żądanie w tym przedmiocie zostanie zgłoszone przed upływem trzech miesięcy od ukończenia egzekucji.

1. Art. 817 k.p.c., będący wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 816 k.p.c., dotyczy wykonania tytułów wykonawczych tylko w sprawach o naruszenie posiadania. Poza zasięgiem omawianego przepisu są tytuły wykonawcze wydane w postępowaniu zwykłym. Unormowanie objęte hipotezą art. 817 k.p.c. odnosi się także do postanowień zabezpieczających powództwa poseso- ryjne.

2. Ponowna egzekucja na podstawie tego samego tytułu wydanego w sprawie o naruszenie posiadania dopuszczalna jest w razie istnienia dwóch warunków, które muszą zachodzić łącznie, a mianowicie: a) dłużnik dokonał zmiany sprzecznej z treścią tytułu wykonawczego, b) żądanie podjęcia egzekucji na nowo zostanie zgłoszone przed upływem trzech miesięcy od ukończenia egzekucji. „Zmiana sprzeczna z treścią tytułu wykonawczego” polega na tym, że dłużnik ponownie naruszył posiadanie wierzyciela po egzekucyjnym wykonaniu tytułu. W pojęciu zaś „ukończenia egzekucji”, a nie postępowania egzekucyjnego, jak w art. 816 k.p.c., chodzi o pozytywny wynik egzekucji, a nie jego wynik negatywny lub umorzenie postępowania, wówczas bowiem tytuł zostanie zwrócony wierzycielowi (art. 816 k.p.c.) i na jego podstawie będzie można wszcząć nową egzekucję.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

One Response to Jak przebiega ponowna egzekucja

  1. Matek says:

    Dzieki, teraz wiem na co mam sie przygotowac.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *