Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Jaka jest liczba sporów transgranicznych?

Liczba sporów transgranicznych stale wzrasta, a mogą one dotyczyć obywateli, których zasoby [finansowe, środki] są tak niewielkie, że nie mogą oni uzyskać dostępu do wymiaru sprawiedliwości bez odpowiedniej pomocy prawnej z urzędu.

Aby otrzymać taką pomoc prawną w państwie członkowskim, w którym pragnie wnieść powództwo lub wnieść sprzeciw wobec powództwa przeciwko sobie osoba procesująca się w sprawie transgranicznej, napotka szereg przeszkód wynikających z różnic pomiędzy systemami krajowymi. Przeszkody owe będą związane przede wszystkim z krajowymi zasadami dotyczącymi rodzaju i zakresu pomocy prawnej z urzędu oraz kryteriów [eligibility] finansowych lub osobistych, ale mogą także wynikać z potrzeby, aby osoba ubiegająca się o pomoc prawną znała procedury państwa, w którym orzeka sąd, czy też musiała w pewnych sprawach szukać porady u dwóch adwokatów i ponieść dodatkowe wydatki związane z transgranicz- nym charakterem sporu.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *