Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Jakie są źródła prywatne?

Międzynarodowe instytucje finansowe. W ciągu ostatnich kilku lat większość organizacji międzynarodowych uznała, iż sprawiedliwy i należycie funkcjonujący system sądowniczy jest podstawą rozwoju gospodarczego. Wiele międzynarodowych agencji rozwoju zwraca coraz większą uwagę na poprawę funkcjonowania sądownictwa i systemu prawnego w krajach rozwijających się jako wstępny warunek stabilnej gospodarki rynkowej. Ten rozwój wydarzeń sugeruje, że międzynarodowi sponsorzy mogą okazać się chętni do wspierania nowego państwowego systemu pomocy prawnej w ciągu pierwszych lat jego działania, pod warunkiem istnienia woli politycznej ze strony rządu w zakresie realizacji reformy pomocy prawnej. Na przykład

Bank Światowy rozpoczął w 1996 r. program reformy sądownictwa w Ekwadorze. Obok innych działań Bank wspierał ekwadorską organizację pozarządową „Projusticia”, oferującą bezpłatną pomoc prawną kobietom o niskich dochodach w stolicy kraju Quito i w dwóch innych miastach. W ciągu dwóch lat działalności pomocy prawnej udzielono 11 623 ubogim kobietom, a dotyczyła ona spraw z zakresu prawa rodzinnego, przemocy domowej i „prawa młodzieży”*.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *