Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Jeżeli chodzi o konwencje wielostronne

Jeżeli chodzi o konwencje wielostronne międzynarodowego prawa publicznego, to w zakresie prawa autorskiego Polskę wiążą dwa akty:

– 1) Konwencja berneńska z 9.9.1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Polska przystąpiła do aktu paryskiego tej Konwencji w 1971 r. Dokument przystąpienia opublikowany jest w Dz.U. z 1994 r. Nr 104, poz. 506 i 507. Oficjalny przekład aktu paryskiego na język polski opublikowany jest w Załączniku do Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474) oraz

– 2) Powszechna konwencja o prawie autorskim, zawarta w 1952 r. (Polskę obowiązuje redakcja paiyska Konwencji z 24.7.1971 r. – Dz.U. z 1978 r. Nr 8, poz. 28 i 29). Pierwszoplanowe znaczenie praktyczne z punktu widzenia ochrony praw autorskich ma pierwsza z powyższych konwencji.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *