Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Kodeks cywilny

Na odrębną uwagę przy omawianiu prawa autorskiego i praw pokrewnych nie zasługują natomiast dwa inne, skrajnie rozmieszczone działy, uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego, tzn. jego część ogólna (Księga I KC), grupująca podstawowe instytucje materialnego prawa cywilnego oraz prawo spadkowe (Księga IV KC). Ustawa nie wprowadza bowiem w stosunku do nich żadnych istotnych odmienności.

Oczywiście, Kodeks cywilny, uregulowanie modelowe, nie stanowi jedynego punktu odniesienia dla prawa autorskiego i praw pokrewnych w obszarze prawa cywilnego. Dla ochrony własności intelektualnej, w tym także dóbr niematerialnych, będących przedmiotami praw autorskich i praw pokrewnych, konkretne znaczenie praktyczne mogą mieć również inne unormowania ustawowe, mieszczące się w szeroko pojmowanym systemie prawa cywilnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o:

– 1) ustawę z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) oraz

– 2) ustawę z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *