Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Kontekst czasowy

Kontekst czasowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, to m.in. historia tej dziedziny ustawodawstwa, jej korzenie i źródła. Prawo własności intelektualnej stanowi dział normatywny, który został stosunkowo wcześnie wyraźnie wyodrębniony. Wystarczy wspomnieć o Konwencji berneńskiej z 9.9.1886 r. (weszła w życie z dniem 5.12.1887 r.), która była jednym z pierwszych wielostronnych porozumień międzynarodowych, porządkujących w układzie ponadpaństwowym regulacje różnych gałęzi prawa.

Co do możliwości korzystania obecnie z dorobku wypracowanego na podstawie obowiązujących w przeszłości unormowań najbardziej istotne, biorąc pod uwagę częste trudności w interpretowaniu zapisów ustawowych, są doświadczenia płynące z orzecznictwa sądowego, pochodzącego sprzed 1994 r., z orzecznictwem Sądu Najwyższego na czele. Jest to tym istotniejsze, iż okres obowiązywania nowej ustawy jest jeszcze zbyt krótki, aby wypracowane być mogło jednolite stanowisko judy- katury, stanowiące samodzielny punkt odniesienia dla ujednolicającego traktowania w praktyce niejednoznacznych sformułowań ustawowych. Warto w związku z tym sięgnąć do odpowiednich publikacji, patrz: bibliografia na końcu niniejszego rozdziału.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *